countryside1.jpgcountryside2.jpgcountryside3.jpg

Aktuality

POZVÁNKA  na náhradní členskou schůzi,

která se bude konat ve čtvrtek 24.6.2021 v 10.00 hodin v jídelně ZOD Němčice nad Hanou, družstvo na farmě v Němčicích nad Hanou, Novosady 200.

Tato schůze je svolána z důvodu, že původně svolaná členská schůze, která se měla konat dne 26.5.2021, nebyla usnášeníschopná. Náhradní členská schůze se bude řídit stejným programem.

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva představenstva ZOD za rok 2020

4. Zpráva kontrolní komise

5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

Dle zákona je náhradní členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Podmínky Ministerstva zdravotnictví, které musí člen dodržet, aby se mohl účastnit členské schůze:

  • PCR test ne starší než 7 dní
  • POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)
  • Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu
  • Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že
        a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo                  nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
        b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo                  nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
        c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo                          nejméně  14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
- a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

V Němčicích nad Hanou dne 31.5.2021

Ing. Zdeněk Zdráhal, předseda představenstva

 

                                                              

                                                                                                       

WebDesign: Ing. Lukas Halouzka 2014