countryside1.jpgcountryside2.jpgcountryside3.jpg

Aktuality

Upozorňujeme zájemce, že od 22.4.2020 byl znovu obnoven prodej obilí (šrotu) na farmě ZOD v Němčicích n/H.
A to pouze každou středu v době od 13,00 do 15,00 hod.
Zároveň upozorňujeme na bezhotovostní platby platební kartou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Představenstvo ZOD Němčice nad Hanou, družstvo svolává náhradní členskou schůzi, která se bude konat v pondělí 25.5.2020 ve 13.00 hodin v jídelně ZOD Němčice nad Hanou, družstvo  na farmě v Němčicích nad Hanou, Novosady 200. 
Tato schůze je svolána z důvodu, že původně  svolaná členská schůze, která se měla konat dne 24.4.2020, nebyla usnášeníschopná. Náhradní členská schůze se bude řídit stejným programem.
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva představenstva ZOD za rok 2019
4. Zpráva kontrolní komise
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Dle zákona je náhradní členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
Za představenstvo ZOD: ing. Zdeněk Zdráhal - předseda představenstva
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                
 
WebDesign: Ing. Lukas Halouzka 2014